Ekebergsletta og lokaldemokratiet

Jann Ove Druglimo har tirsdag den 14. januar et leserinnlegg om Ekebergsletta på trykk i Aftenposten. «Torsdag 19. desember 2013 vedtok Nordstrand bydelsutvalg med 14 mot 1 stemmer å si nei til KFUMs gigantiske utbyggingsplan på Ekebergsletta. Dette er en … Les videre

Vellykket møte i BMS

Tirsdag 10. desember 2013 ble det avholdt møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen (BMS) i Bydel Nordstrand. Her ble KFUMS planer om en ny arena (Campus Norway) behandlet. Mellom 50 og 100 oppmøtte fra Ekebergslettas venner, og taletid under åpen … Les videre

Vis din støtte til Ekebergsletta for alle!

campus norway, ekebergsletta

Campus Norway ble klart nedtstemt av et enstemmig Bydelsutvalg oktober 2013. Du kan lese om saken og begrunnelsen til avslaget her. Siden den gang har KFUM revidert sine planer og nå skal byggeplanene opp til ny vurdering, i første omgang … Les videre