Ønsker Rodetomta tilbake til grøntområde

Plan- og bygningsetatens forslag om servicebygg på Rodetomta ble behandlet i bydel Nordstrands byutviklingskomité (BMS). Det tverrpolitiske samarbeidet i BMS for sletta sto nok en gang fast på sitt standpunkt om at vi ønsker grøntarealer her, ikke bygninger. 

Vedtaket lyder som følgende: 

Lokalpartiene på Nordstrand støtter BMS komiteen sin innstilling til BU angående bygging av ny driftssentral på Ekebergsletta. Forslag om å omregulere det gamle driftsstasjonsområdet til et permanent servicebygg avvises, og kommunen bes om å finne plass til dette på andre siden av Ekebergveien i nærheten av eksisterende bygningsmasse.

Les dekning av saken i Nordstrands Blad her: http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/onsker-gronn-slette-ikke-toaletter-her-1.8293068

Reklamer