Sletta bit for bit

I dag er friområdene på Ekeberg truet fra alle kanter. Byrådet i Oslo har vedtatt at hver søknad om å bygge noe på Sletta behandles for seg.

Ved Ekeberg skole er det allerede igangsatt bygging av en flerbrukshall på 2000 kvm.

UTOVER DET ER FØLGENDE SØKNADER INNE FOR BEHANDLING:

 • Nytt stort torg foran Søylehuset ved EKT Rideskole og Husdyrpark. Torget blir lagt i tilknytning til nytt idrettsanlegg (pkt. 2) og vil medføre nedlegging av minigolfbanen.
 • Nytt stort idrettsanlegg på 5000 kvm der Ekeberghallen og Idrettens Hus ligger i dag.
 • En ny, tredje inngjerdet kunstgressbane på østsiden av Ekebergveien med full belysning.
 • Nybygget parkering med oppstillingsplasser og snuområde for busser ved Ekeberg Hovedgård (Ekeberg Camping).
 • Ny 10 m bred innkjøring til Ekeberg Camping på sørsiden der det er gress i dag.
 • Nytt fotballstadion med tribuneplass for 3000 tilskuere ved KFUM.
 • Ny barnehage med 8 avdelinger. Den skal legges mellom det nye store idrettsanlegget (pkt. 2) og parkeringsplassen inntil planlagt KFUM Arena (pkt. 6). Parkeringsplassen bygges ut til ca 30 m bredde.
 • Cricketanlegg med bane og 200 kvm klubbhus.
 • Driftssentral med tribunefunksjoner på 1500 kvm.
  Hele_sletta_kart

  Oversiktskart over planene på Ekebergsletta.

  forklaring_kart

Reklamer