Campus Norway

gammel_skisse

Dette er den første skissen av Campus Norway som ble nedstemt i Bydelsutvalget.

4_Overordnet-stedsanalyse

Det røde feltet viser hvor Campus Norway planlegges.

12_Situasjonsplan

Plantegning som viser svømmehall og eldreboliger/barnehage inntill eksisterende boligfelt.

11_3D-perspektiv

3d- skisse som viser ny tegning av Campus Norway.

3_Oslokart

Det røde feltet viser området som skal til vurdering.

8_Stedsanalyse

Reklamer