Plantegninger

FØLGENDE SØKNADER ER INNE FOR BEHANDLING:

  • Nytt stort torg foran Søylehuset ved EKT Rideskole og Husdyrpark. Torget blir lagt i tilknytning til nytt idrettsanlegg (pkt. 2) og vil medføre nedlegging av minigolfbanen.
  • Nytt stort idrettsanlegg på 5000 kvm der Ekeberghallen og Idrettens Hus ligger i dag.
  • En ny, tredje inngjerdet kunstgressbane på østsiden av Ekebergveien med full belysning.
  • Nybygget parkering med oppstillingsplasser og snuområde for busser ved Ekeberg Hovedgård (Ekeberg Camping). Se tegninger
  • Ny 10 m bred innkjøring til Ekeberg Camping på sørsiden der det er gress i dag.
  • Nytt fotballstadion med tribuneplass for 3000 tilskuere ved KFUM. (Campus Norway) Se tegninger
  • Ny barnehage med 8 avdelinger. Den skal legges mellom det nye store idrettsanlegget (pkt. 2) og parkeringsplassen inntil planlagt KFUM Arena (pkt. 6). Parkeringsplassen bygges ut til ca 30 m bredde.
  • Cricketanlegg med bane og 200 kvm klubbhus.
  • Driftssentral med tribunefunksjoner på 1500 kvm.
Reklamer