Vellykket møte i BMS

Tirsdag 10. desember 2013 ble det avholdt møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen (BMS) i Bydel Nordstrand. Her ble KFUMS planer om en ny arena (Campus Norway) behandlet. Mellom 50 og 100 oppmøtte fra Ekebergslettas venner, og taletid under åpen … Les videre

Vis din støtte til Ekebergsletta for alle!

campus norway, ekebergsletta

Campus Norway ble klart nedtstemt av et enstemmig Bydelsutvalg oktober 2013. Du kan lese om saken og begrunnelsen til avslaget her. Siden den gang har KFUM revidert sine planer og nå skal byggeplanene opp til ny vurdering, i første omgang … Les videre

Tverrpolitisk møte

Det ble tirsdag 5. november sendt ut invitasjon til det første tverrpolitiske møtet angående Ekebergsletta: Til de politiske lokallagene på Nordstrand. Etter at bystyret i november 2012 gjorde vedtak om å gå bort fra helhetlig plan for Ekebergrådet, mener vi … Les videre