Om

Bevar Ekebergsletta er et tverrpolitisk samarbeid for å beholde Ekebergsletta for alle.

Vi ønsker en helhetlig plan for området og å bevare stille- og grøntområdene til fri utfoldelse for alle som bor i Oslo generelt og Oslo syd spesielt. Fortetting av Oslo krever en spesiell bevaring av grønt- og rekreasjonsområder til beste for innbyggernes trivsel og helse.

Initiativet til samarbeidet ble igangsatt av Einy Langmoen og Camilla Williams i Miljøpartiet De Grønne sammen med Trond Olsen og Harald Truslrud i Simensbråten/Ekeberg Arbeidersamfunn.

Denne siden er opprettet for å spre informasjon om planene på Ekebergsletta.

Reklamer